Задати питання
Обрати лікаря
Анкета оцінки задоволеності клієнтів
Про нас

Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради створено відповідно до рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 855. До новоствореного центру увійшли структурні підрозділи міських лікарень, які надавали первинну медичну допомогу населенню.

Основною метою діяльності Центру є забезпечення організації кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги населенню міста, проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності, раннього виявлення захворювань, надання за укладеними деклараціями, та у разі їх відсутності прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги, здійснення моніторингу за станом здоров’я, забезпечення дотримання прав і обов’язків пацієнтів.

Первинна медична допомога надається пацієнтам в амбулаторіях Центру і на дому сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами.

У Центрі працюють 152 лікаря загальної практики – сімейної медицини та 67 педіатрів.

Відповідно до визначених Статутом завдань, Центр первинної медико-санітарної допомоги надає наступні послуги:

 • Медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню;
 • Організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
 • Проведення профілактичних щеплень;
 • Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної  допомоги у визначеному законодавством порядку;
 • Планування, організація, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 • Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • Взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
 • Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
 • Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • Направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • Участь у проведенні інформаційної, освітньої та роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя, тощо.
Наша візія

Комфортний та доступний заклад дружній до кожної родини з командою компетентних фахівців, орієнтованих на здоров’я, тривале та якісне життя.

Наша місія

Збереження здоров’я родини шляхом надання гарантованих державою якісних, безплатних медичних послуг та супроводу.

Наші цінності
У що ми віримо?

 • — спільна мета,
 • — команда компетентних фахівців,
 • — бажання змінювати та змінюватись,
 • — інноваційність,
 • — доброзичливість,
 • — толерантність,
 • — авторитетність.
Чого ми не сприймаємо?

 • — байдужість,
 • — безвідповідальність,
 • — корупція,
 • — некомпетентність.
Задати питання