Задати питання
Обрати лікаря
Турчин Тарас Васильович
Займана посада у даний час: Лікар загальної практики - сімейний лікар
Спеціалізація та категорія: загальна практика - сімейна медицина лікар спеціаліст
Стаж та досвід роботи: 3
Вищий навчальний заклад(який закінчив лікар) та рік закінчення: Івано-Франківський національний медичний університет,.2014
Участь в науково-практичних конференціях, конкурсах: 2017 Національний конгрес кардіологів України
Регіональний науково-практичний семінар "Сучасна діагностика, лікування та профілактика поширених інфекційних хвороб дитячого віку"
ТУ "Хронічні дифузійні захворювання печінки і підшлункової залози"
Всеукраїгський конгрес "Мистецтво лікування від профілактики до якості життя"
Семінар "Загальні клінічні аспекти сучасної проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу"
Контактний номер телефону: +38097 3072281
Електронна пошта: tarasturchyn@meta.ua

Необхідна інформація перед прийомом

 • Безпосереднє надання первинної медичної допомоги пацієнтам.
 • Формування та контроль виконання плану обстежень та лікування, аналіз результатів досліджень, призначення медичних препаратів та інших лікувальних заходів.
 • Надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані.
 • Направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 • Координація роботи з іншими ланками медичної допомоги.
 • Ведення пацієнтів, що хворіють на соціально небезпечні інфекційні захворювання відповідно до законодавства.
 • Здійснення імунопрофілактики відповідно до чинного законодавства.
 • Консультування щодо здорового способу життя.
 • Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.
 • Оцінка індивідуальних ризиків захворювань і консультування з питань профілактики. Розробка індивідуальних програм обстеження та спостереження за здоров’ям.
 • Інформування пацієнта щодо національних скринінгових програм та виконання інших функцій відповідно до законодавства або до програми.
 • Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю.
 • Здійснення медичного догляду за здоровою дитиною.
 • Ведення хворих із психічними розладами, зокрема, враховуючи рекомендації спеціаліста.
 • Надання паліативної допомоги, що охоплює:
  • оцінку ступеню болю;
  • призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • лікування больового синдрому;
  • оформлення рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до чинного законодавства.
 • Координація та організація виконання лабораторних досліджень, проведення забору біологічного матеріалу.
 • Проведення лабораторних досліджень, у тому числі з використанням швидких тестів.
 • Призначення лікарських засобів з оформленням документів відповідно до законодавства.
 • Підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію.
 • Оформлення довідок, форм, листків непрацездатності.
Задати питання