Задати питання
Обрати лікаря
Кан Людмила Миколаївна
Займана посада у даний час: Лікар загальної практики - сімейний лікар
Спеціалізація та категорія: загальна практика - сімейна медицина вища категорія
Стаж та досвід роботи: 35
Вищий навчальний заклад (який закінчив лікар) та рік закінчення: Київський медичний інститут, 26.06.1982
Участь в науково-практичних конференціях, конкурсах: 2017р / "Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря"
"Актуальне використання антибіотиків в ссучасному світі".

Необхідна інформація перед прийомом

  • Безпосереднє надання первинної медичної допомоги пацієнтам.
  • Формування та контроль виконання плану обстежень та лікування, аналіз результатів досліджень, призначення медичних препаратів та інших лікувальних заходів.
  • Надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані.
  • Направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
  • Координація роботи з іншими ланками медичної допомоги.
  • Ведення пацієнтів, що хворіють на соціально небезпечні інфекційні захворювання відповідно до законодавства.
  • Здійснення імунопрофілактики відповідно до чинного законодавства.
  • Консультування щодо здорового способу життя.
  • Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.
  • Оцінка індивідуальних ризиків захворювань і консультування з питань профілактики. Розробка індивідуальних програм обстеження та спостереження за здоров’ям.
  • Інформування пацієнта щодо національних скринінгових програм та виконання інших функцій відповідно до законодавства або до програми.
  • Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю.
  • Здійснення медичного догляду за здоровою дитиною.
  • Ведення хворих із психічними розладами, зокрема, враховуючи рекомендації спеціаліста.
  • Надання паліативної допомоги, що охоплює:
    • оцінку ступеню болю;
    • призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
    • лікування больового синдрому;
    • оформлення рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до чинного законодавства.
  • Координація та організація виконання лабораторних досліджень, проведення забору біологічного матеріалу.
  • Проведення лабораторних досліджень, у тому числі з використанням швидких тестів.
  • Призначення лікарських засобів з оформленням документів відповідно до законодавства.
  • Підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію.
  • Оформлення довідок, форм, листків непрацездатності.
Задати питання